Bảo mật thông tin nguồn hàng, Thông tin của cá nhân khách hàng

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ NGUỒN HÀNG

360Services cam kết bảo mật thông tin khách hàng và nguồn hàng của khách hàng. Dữ liệu 360Services lưu chỉ để phục vụ cho mục đích thống kê không tiết lộ cho bên thứ ba.

LƯU TRỮ THÔNG TIN

Trên hệ thống của 360Services có lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng, thời gian lưu trữ tối thiểu là 12 tháng, mục đích lưu trữ để đảm bảo minh bạch của giao dịch cũng như kịp thời xử lý khi xảy ra tranh chấp liên quan tới quyền lợi của khác hàng.

Mọi thông tin liên quan đến số điện thoại khách hàng, thông tin giao dịch được lưu trên hệ thống nhằm mục đích phục vụ cho các giao dịch giữa Khách hàng và 360Services.

Bình luận
Bài viết liên quan
Fanpage

Nhận tư vấn miễn phí

Điền đầy đủ thông tin để 360Services liên hệ tới bạn sớm nhất.